Malo o nama

AB liftovi  je počeo sa radom 2000. godine. Danas firma raspolaže projektnom, montažerskom i servisnom bazom koja je sa stanovišta radne snage i tehnologije u potpunosti opremljena i obučena za obavljanje montaže, servisa i modernizacije uređaja za vertikalni i kosi transport. Imamo izuzetno dobru i kvalitetnu saradnju sa distributerima opreme za liftove čime smo u mogućnosti izvršiti i najzahtjevnije projekte.Uposleni u AB liftovima su obučeni da svojim klijentima pomažu u izboru optimalnih rješenja, koja su uvijek opravdana sa ekonomskog i tehničkog aspekta i u skladu sa zakonskom regulativom. Isto tako su obučeni da svaki problem rješavaju brzo, kvalitetno i sigurno čime se pruža mogućnost klijentu da dobije gotov objekat u najkraćem roku, sa što manje troškova i sa vrhunskim kvalitetom za korisnike.

Našim uslugama mi život činimo lakšim

Naše usluge čine život lakšim i ugodnijim. U današnje vrijeme moderni objekti su nezamislivi bez vertikalnog i kosog transporta. Ugradnjom jednog od ovih vidova transporta olakšavate sve uslove života i poslovanja. Naša firma vam može ponuditi kompletna rješenja na ovom polju. Bilo da se radi o ugradnji ili servisu vertikalnih elektro ili elektro-hidrauličnih liftova ili su to kosi transporti u vidu pokretnih traka i stepenica, naša firma ima rješenja te svu potrebnu opremu i osposobljenu radnu snagu.

Naše usluge

Ugradnja liftova
Servis liftova
Održavanje liftova