Ugradnja, održavanje i servis vertikalnih transporta

Naše usluge na polju ugradnje servisa i održavanja odlikuje visok kvalitet uređaja koji se ugrađuju, a koje proizvode renomirane svjetske firme koje se visoko rangiraju na polju vertikalnih transporta. Riječ je o električnim liftovima kao i liftovima sa elektro-hidrauličnim radom. Možemo Vam ponuditi liftove slijedećih karakteristika i prednosti: bezreduktorski pogon, bez ulja, sa stepenom iskorišćenja do 98%, frekventno regulisan pogon sa komfornom lux vožnjom, pogonski motor male snage sa malom potrošnjom energije, frekventno regulisan pogon vrata i i foto-zavjesa za cijeli otvor vrata, tako da je smanjena mogućnost kvara na vratima, izuzetan kvalitet i trajnost opreme proizvedene u evropskim fabrikama.

Ugradnja, održavanje i servis kosih transporta

Naše usluge na polju ugradnje servisa i održavanja odlikuje visok kvalitet uređaja koji se ugrađuju, a koje proizvode renomirane svjetske firme koje se visoko rangiraju na polju kosih transporta. Riječ je o pokretnim stepenicama i pokretnim kosim trakama. Paleta proizvoda vodećih svjetskih dobavljača pokretnih stepenica i staza odlikuje se kvalitetom i usavršenošću koja je rezultat posljednjih tehničko tehnoloških dostignuća i predstavlja sinonim sigurnosti, pouzdanosti i uštede energije.