AB liftovi

AB liftovi  je počeo sa radom 2000. godine. Danas firma raspolaže projektnom, montažerskom i servisnom bazom koja je sa stanovišta radne snage i tehnologije u potpunosti opremljena i obučena za obavljanje montaže, servisa i modernizacije uređaja za vertikalni i kosi transport. Imamo izuzetno dobru i kvalitetnu saradnju sa distributerima opreme za liftove čime smo u mogućnosti izvršiti i najzahtjevnije projekte.Uposleni u AB liftovima su obučeni da svojim klijentima pomažu u izboru optimalnih rješenja, koja su uvijek opravdana sa ekonomskog i tehničkog aspekta i u skladu sa zakonskom regulativom. Isto tako su obučeni da svaki problem rješavaju brzo, kvalitetno i sigurno čime se pruža mogućnost klijentu da dobije gotov objekat u najkraćem roku, sa što manje troškova i sa vrhunskim kvalitetom za korisnike.

Kontaktirajte nas

AB liftovi - Za uspon bez prepreka

Ugradnja, servis i održavanje vertikalnih i kosih transporta
Kontaktirajte nas

Naši radovi